Емоционалната интелигентност при различието в културите

Емоционалната интелигентност измерва способността да разпознаваме и регулираме емоциите. Тази способност значително влияе върху възможността на човек да преценява мислите си, както и тези на другите, и да изгражда силни смислени взаимоотношения. Формата на емоционална интелигентност се определя чрез терминология, касаеща двата основни аспекта на опознаване на чувствата.

Повече на https://sunnysocialservice.org/емоционалната-интелигентност/