Издание брой 8

21.01.2021г.
Когато политолози излизат в медийното пространство и не се базират на научните постановки, облечени в аргументирана и обективна гледна точка, приравнена с времето и средата в днешните условия, се долавя оскъдица на компетенции. Когато се набляга на „доверието“ и „комуникацията“, заиграването със значението им е размирно, като се търси обосновка по линия на политологията.
Важно е да се изясни употребата на ударението на една от ключовите думи в предизборния период – коректното е кОдекс, а не кодЕкс.

19.01.2021г.
Имаме ли „ПР“ експерти на национално ниво от страна на политическия ритъм, или това звено лишава обхватното развитие на демократичния режим?
#експертиза #дипломация #връзкисобществеността #професионалнаетика #общественипринципи

https://sunnysocialservice.org/пр-експертиза-в-дипломатически-алгор/

12.01.2021г.
“Валежите в област Хасково намалят…”
Как да “оценяме” работата Ви, като си “пазарите” позициите?!
#ОбластнаАдминистрацияХасково

02.01.2021г.
Измерение за #обществен ред, наложено по нормите на местния кръг, и то в условия на участие в Програмата “Предизвикателството интелигентни градове”!
Дечев, #оставка!

27.12.2020г.
“Ама няма да влизатИ вътре!” е чудесен представителен и етичен комуникационен синтез, изразен от правителствен служител на РЗИ, когато хората се нуждаят все повече от информираност, достоверност и процесуална сигурност.
Поведенческата култура и организационният професионализъм са под нулата!

https://www.facebook.com/watch/?v=3141890012579465

26.12.2020г.
„Ммм мене никой не ме пази. Само ме бутат. След малко ще убия…?“
Някой, нещо, какво, как и по реда?
Възможно ли е при официално посещение на министър-председател в компанията на здравен министър да се изрече подобна фраза в живо излъчване на така чувствителна тема?! На кого му се „убива“, докато тече борба за спасяване на човешки животи?!
Ако това е представителка от екипа на министър-председателя, е недопустимо да бъде толкова невротична до нива на употреба на заканителни реплики. Недопустимостта е налице дори и да не е от екипа, при положение че е присъствена особа.
В заключение се установява, че министър-председателят трябва да се занимава с гореописаното, с неадекватността на „екскурзоводката“, която започва цветущия израз „наврени в…“, усещайки се с призив да не бъде снимана, като аспектно действията волно или неволно разклащат сериозността на тематиката.
Екипната селекция винаги се оказва основополагаща за крайната ефективност.

Официално посещение Пловдив

24.12.2020г.
Кметът на Община #Хасково Станислав Дечев долита на трапезите ни с коледното си #пожелание, мотивирано и декларативно с патетичен ПР почерк. Какъв акуратен словореден избор, позициониран като начален акцент! #площадномуе

Станислав Дечев призив

22.12.2020г.
„В Димитровград имат ГЕРБ, ние си нямаме…“❗️
67 791 лв. за мерки за предотвратяване и разпространение на covid-19 e похарчила от собствените си приходи Община Хасково от 13 март до 31 октомври т.г. , като за „Образование”, Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, “Култура, спорт” и “Отбрана и сигурност” – 0 лева❗️
Получените европейски пари за борба с коронавируса в община Хасково – 0 лева ❗️
Дечев, #оставка!❗️

Георги Пеев:
Мерки пунта мара и джамборе в махалата
67 791 лв. за мерки за предотвратяване и разпространение на covid-19 e похарчила от собствените си приходи Община Хасково от 13 март до 31 октомври т.г.
❗️По функции собствените разходи са:
🔴Образование – 0 лева;
🔴Здравеопазване – 0 лева;
🔴Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 0 лева;
🔴Общи държавни служби – 0 лева;
🔴Отбрана и сигурност – 0 лева;
✔️Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 61 517 лева;
🔴Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело – 0 лева;
✔️Икономически дейности и услуги – 6274 лева.
Тези 67 791 лева са:
☑️6274 лева – от данъчни приходи;
☑️61 517 лева – от неданъчни приходи (приходи от такси);
За посочения период няма и лев от дарения, които да са постъпили в хасковската хазна.
❗️Голямото нищо изпъква, когато сравниш, че в съседната община Димитровград собствените средства за мерки за предотвратяване и разпространение на covid-19 са 159 241 лева.
✅С 18 664 лева съседите са подпомогнали функция „Образование“;
✅С 85 120 лева са подпомогнали функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи;
✅С 4759 лева – култура, спорт и т.н.;
✅С 45 101 лева – отбрана и сигурност.
За тези четири функции Община Хасково е похарчила собствени пари равни на 0 лева. Повтарям го, да се знае.
🔴Голямото нищо става още по-голямо като сравним получените европейски пари за борба с коронавируса – 126 247 лева в община Димитровград, срещу 0 лева в община Хасково.
От похарчените от хасковската власт 67 791 лева за мерките, 54 229 лева са за материали, 2700 лева за вода, енергия и горива и 3696 лева за външни услуги. По този показател ме е срам да сравня с Димитровград, защото там само за храна са дадени повече пари, отколкото в Хасково общо за всичко. Още по-срамно става като сравниш, че във функцията, където Хасково харчи над 61 500. лв., в Димитровград сумата е 2298 лева.
Ще ми са да обобщя, че тук е паднало яко изписване на материали, ама няма да го направя, защото рискувам да обидя комшиите, че са по-будали от нас.
☝️Вместо коментар: Преди няколко дни мнозинството на ГЕРБ и ДПС отхвърли докладна-записка на БСП за допълнителни икономически мерки за подпомагане на гражданите и бизнеса. Ако в предложението на БСП бяха цитирани всички тези числа, поне щеше да има нещо конкретно, за да се види, че досега действията на Община Хасково по отношение на мерките за предотвратяване и разпространение на covid-19 са пунта мара. А, че са пунта мара го показа и джамборето в Махалата оня ден. Не може да искаш от нискообразованите етнически групи да спазват противоепидемични мерки без да си дал и една стотинка за медиатори, които да работят активно в махалите. Ето това и още други работи трябваше да предложат от БСП, а не освобождаване от таксата за детска градина, която и без друго не е такса, ако искаха сериозен дебат за това какви мерки да предприеме Община Хасково, за да подпомогне най-рисковите групи. За това и не подкрепих докладната на социалистите. А пък кметът на Хасково вместо да сее пропаганда чрез дезинформационната си агенция „#недялка“, да вземе да свали розовите очила, които местните медии (с едно-две изключения) са му сложили срещу месечен абонамент за „информационни услуги“.
❗️PS: Данните са от официалните сайтове на двете общини и в тях не са включени отпуснатите от държавата пари. За Хасково не е включен месец ноември, защото за разлика от Димитровград, тукашната администрация до днес е благоволила да публикува как върви касовото изпълнение на бюджета до октомври включително. До тогава местните средства за борба с коронавируса на община Димитровград са 141 348 лева, а евросредствата 107 217 лева. Което затвърждава усещането за голямото нищо.
❗️В посочените суми не влизат компенсациите от местни данъци и такси, които двете общини са направили във връзка с епидемията.

инж. Станислава-Владимира Станкова