Креативността в комуникациите изгражда силни и допълващи се колективи

Креативността е онази част от мисълта, която се отличава с оригиналност, провокирана от спектъра на поставените цели. Подобна творческа култура се задейства от различни причинни връзки, но при всяка линия носи увереността, водеща към процеса на реализация. И разглеждайки ключови фактори в това направление как да следваме една културна мисия в креативния свят, най-ясно очертание дава Уолт Дисни:
“Не гледаме назад за много дълго. Продължаваме напред, отваряме нови врати и правим нови неща, защото сме любопитни … и любопитството продължава да ни води по нови пътища.”

Четете още на https://sunnysocialservice.org/креативността-в-комуникациите/