Купуването и продаването на гласове СА престъплениЯ!

Императивното предизборно постановление “Купуването и продаването на гласове е престъпление” наближава своя пик на актуалност. Граматическата грешка е налице при съгласуването на подлозите със сказуемото, тъй като съдържанието е от два подлога, от което следва сказуемото да бъде в множествено число. Коректно е и двете части на сказуемото да са в множествено число, и глаголната, и именната част. Доц. Борислав Георгиев, български езиковед, семиотик, езиков антрополог и публицист, аргументирано представя и научно отчита това отклонение от правилата в българския език.

Дори да проследим и друга логика, при която подлозите приемат семантична интегралност, е редно да се направи разлика между поезия и проза, както и задълбочен анализ относно дружността между “купуването” и “продаването”.  Макар че комбинираната координацията между двете деяния е приложима, действията се характеризират с обособеност на извършване, като наказателната отговорност се причислява двустранно.

Друг момент от предизборния период е грешката “химикал” – “химикалка” при разяснителните съобщения на ЦИК за начина на гласуване. Химикалът е получен по химически път препарат в първото си значение, както и пълнител за писане, зареден със специално мастило при второто си значение, докато химикалката е приспособление за писане, в което се поставя химикал. 

Грешките не спират дотук и пренасянето отива на национално и партийно ниво.

Четете още на https://sunnysocialservice.org/купуването-и-продаването-на-гласове-с/