Международният бизнес етикет като предимство в организационния мениджмънт

При днешната глобализация в социален план се изисква все повече хора да се оценяват и разбират културните различия, независимо от коя националност произхождат и в каква културна ценностна система са отгледани. Това оказва особено благоприятно влияние върху разширяването на обхвата на сделки и инвестиционни проекти.

Четете още на https://sunnysocialservice.org/международният-бизнес-етикет/