Трънливият път на едни съветници от дискриминация до дигитализация

Утре предстои отложена общинска сесия, но трепетите вилнеят във въздуха не заради отговорността при взимане на решения, а от формата на провеждане. Онлайн чрез Zoom платформата, която е лидер в съвременните корпоративни видео комуникации, лесна и надеждна за видео и аудио конферентни връзки, чат и уеб семинари. Председателката на Общински съвет Хасково Таня Захариева е в тревожен дискомфорт от процеса на установяване на тази дигитална интервенция в така добре сплотения колектив на цивилизационна изостаналост.
Часовникът тиктака, а грешките за отстраняване, които са налице поради липса на планиране, анализи, класификация на потребностите и възможните капани, както и поради липса на детайлно и аргументирано прецезиране на необходимостите, разпределени по приоритетни нива, изникват една след друга. Таня Захариева може и да не е длъжна да разбира от технологии, въпреки че минимумът е задължителен, но е изключителна нейна отговорност да изпълни организационния ред административно от всяка гледна точка. Провалът й тук е с видим резултат.

Четете още на https://sunnysocialservice.org/трънливият-път-на-едни-съветници-от-ди/